Notícies

Andreu Domingo, Guillem Feixas i Salvi Turró, nous membres numeraris de l’IEC

El Ple de l’Institut va aprovar, el 16 de novembre de 2017, la incorporació d’aquests tres nous membres a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Andreu Domingo i Valls, és doctor en sociologia per la UNED i màster en mètodes i tècniques per a l’estudi de la població pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED), del qual ocupa la sotsdirecció. És professor associat al Departament de Geografia de la UAB i especialista en les migracions internacionals i en l’estudi de l’imaginari social relacionat amb la població.

Guillem Feixas i Viaplana és catedràtic del Departament Psicologia Clínica i Psicobiologia de la UB. L’objectiu principal de la seva investigació ha estat avançar en la comprensió de la construcció interpersonal i promoure el coneixement de la funció que té en la salut —tant mental com física— i en el procés de la psicoteràpia.

Salvi Turró i Tomàs és doctor en filosofia i professor titular de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de recerca s’inicià en la filosofia cartesiana, per passar després a centrar-se sobretot en la filosofia kantiana i l’idealisme alemany, especialment Fichte.

 

Francesca Segura pronuncia el discurs de recepció com a membre de l’IEC

 

El dilluns 30 d’octubre de 2017 a les 19h va tenir lloc la sessió de recepció de la membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de la Il·lma. Sra. Francesca Segura Beltrán. Se celebrà a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.
El discurs de recepció versà sobre Canvis ambientals i antròpics recents en els sistemes fluvials mediterranis: crònica d’una destrucció anunciada.
La resposta al discurs va anar a càrrec de l’Il·lm. Sr. Vicenç Rosselló i Verger, membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

 

Podeu veure el vídeo clicant aquí.