Andreu Domingo, Guillem Feixas i Salvi Turró, nous membres numeraris de l’IEC

El Ple de l’Institut va aprovar, el 16 de novembre de 2017, la incorporació d’aquests tres nous membres a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Andreu Domingo i Valls, és doctor en sociologia per la UNED i màster en mètodes i tècniques per a l’estudi de la població pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED), del qual ocupa la sotsdirecció. És professor associat al Departament de Geografia de la UAB i especialista en les migracions internacionals i en l’estudi de l’imaginari social relacionat amb la població.

Guillem Feixas i Viaplana és catedràtic del Departament Psicologia Clínica i Psicobiologia de la UB. L’objectiu principal de la seva investigació ha estat avançar en la comprensió de la construcció interpersonal i promoure el coneixement de la funció que té en la salut —tant mental com física— i en el procés de la psicoteràpia.

Salvi Turró i Tomàs és doctor en filosofia i professor titular de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de recerca s’inicià en la filosofia cartesiana, per passar després a centrar-se sobretot en la filosofia kantiana i l’idealisme alemany, especialment Fichte.