Jaume Guillamet Lloveras, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, ha estat elegit president de l’Asociación de Historiadores de la Comunicación., entitat que aplega investigadors i docents de l’àmbit d’història de la comunicació de Facultats de Ciències de la Comunicació de l’Estat, així com de Portugal, Mèxic i Argentina.

Guillamet, doctor en història contemporània i catedràtic de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, és especialista en història del periodisme. Entre d’altres, és l’investigador principal del projecte de recerca de l’IEC Catàleg històric general de la premsa en català, del qual s’ha publicat ja el primer volum.

Antoni Andreu, mestre escotista: balanç d’un segle d’Estudis. Autor: Jaume Mensa i Valls

 

Antoni Andreu fou un frare franciscà de la custòdia de Lleida que va viure a cavall dels segles XIII i XIV i un dels millors deixebles de Duns Escot. Més d’un centenar de còdexs i d’una trentena d’edicions dels anys 1471-1520 han conservat els seus tractats fins als nostres dies. Considerada globalment, la seva extensa obra és un curs complet de filosofia ad mentem Scoti. El seu escrit més destacat és el comentari a la Metafísica d’Aristòtil. A diferència del mestre Escot, Andreu no pretén ser original, però, en canvi, és més sistemàtic i clar. Gràcies a l’obra d’Andreu, l’escotisme va esdevenir una veritable escola filosòfica i teològica. Per això, Andreu és considerat “el segon fundador de l’escotisme”. L’objectiu d’aquest llibre és fer balanç dels estudis crítics publicats en el darrer segle. La primera part, recull i sintetitza les principals aportacions bibliogràfiques; la segona, sistematitza les dades conegudes de la seva vida i les seves obres.

Data d’edició: 2017

Fitxa al Portal de Publicacions  IEC