Notícies

La SFCS lamenta la mort del membre emèrit de la Secció, Joan Vilà-Valentí

El catedràtic emèrit de geografia i membre emèrit de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Vilà-Valentí, va morir el passat 23 d’agost als noranta-cinc anys.

Vilà-Valentí era doctor en geografia per les universitats de Bordeus i de Madrid, i catedràtic emèrit de geografia a la Universitat de Múrcia i, des del 1965, a la Universitat de Barcelona, on el 1966 organitzà, juntament amb altres col·laboradors, el Departament de Geografia. El 1967 fundà i dirigí la Revista de Geografia, publicació periòdica del Departament, i també va iniciar i dirigir el nou pla d’estudis de la llicenciatura en geografia. S’ha interessat per la recerca en geografia regional, geografia agrària i teoria i història de la geografia.

Era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts i membre de la Comissió Assessora Científica de la Fundació Catalana per a la Recerca des del 1993. Va ser vicepresident de la Unió Geogràfica Internacional del 1980 al 1988, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC entre el 2000 i el 2007 i va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (1986) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1994).

Nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

El passat 26 de juny va prendre possessió un nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Aquest nou equip està format per Jaume Guillamet Lloveras, president; Josepa Cucó i Giner, com a vicepresidenta; Andreu Domingo i Valls, com a secretari, i Xavier Besalú Costa, com a tresorer.

El nou Consell de Govern, format per membres que s’han incorporat a la SFCS en els darrers anys, té com a objectius: promoure l’activitat interdisciplinària dins la Secció i la col·laboració amb les altres Seccions de l’IEC; accentuar la presència pública de la SFCS; promoure la relació amb les societats filials de la Secció, i, pel que fa a les incorporacions de nous membres, promoure la paritat de gènere, el rejoveniment i la presència de més centres de recerca, universitats i territoris.

L’equip sortint, actiu des del 16 de gener de 2016, estava format per Maria Corominas i Piulats, presidenta; Josep M. Panareda Clopés, vicepresident; Maria Dolors Garcia Ramon, tresorera, i Joaquim Arnau Querol, secretari.