Plens

Ple de la SFCS del 8 de juliol de 2021

En el Ple ordinari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de dijous 8 de juliol de 2021 el tema principal fou la presentació del premi SFCS-IEC 2021: “La llengua catalana a l’escola, entre la repressió i la resistència (1715-2018)”, i anava a càrrec del seu autor, David Pujol Fabrellas.

El Ple de la Secció va aprovar per unanimitat un text de suport a Andreu Mas Colell, Albert Carreras i membres del govern de la Generalitat acusats pel Tribunal de Comptes.

El president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHE), Joan Soler Mata, va presentar les activitats principals de la societat als membres del Ple de la SFCS. La presentació anava precedida per una introducció a la història de la SHE a càrrec del delegat de la Societat i membre numerari de la Secció, Bernat Sureda i Garcia. Es poden consultar les activitats i la història de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana a https://she.iec.cat/

Ple de la SFCS del 9 de juny de 2021

En el Ple ordinari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de dimecres 9 de juny de 2021 el tema principal portava com a títol “Limitacions judicials de la llibertat d’expressió” i anava a càrrec de la membre numerària Mercè Barceló.

El membre emèrit de la Secció Joan Becat oferí el comentari expert sobre la prohibició constitucional de la immersió lingüística en les escoles de França.

El president de la Societat Catalana de Comunicació (SCC), Sergi Cortiñas, va presentar les activitats principals de la societat als membres del Ple de la SFCS. La presentació anava precedida per una introducció a la història de la SCC a càrrec del delegat de la Societat i membre emèrit de la Secció, Josep Maria Casasús. Es poden consultar les activitats i la història de la Societat Catalana de Comunicació a https://blogs.iec.cat/scc/.