Plens

Ple de la SFCS de 11 de maig de 2022

En la reunió del Ple de la Secció de l’11 de maig es va informar del resultat afirmatiu de la votació d’idoneïtat de la candidata a membre corresponent. El membre numerari de la Secció, senyor Ferran Requejo va fer la presentació d’una candidatura a membre numerària per a l’àrea de Sociologia i Ciència Política (perfil Ciència Política).

Per altra banda el tresorer de la Secció, senyor Xavier Besalú, va oferir les propostes d’aprovació de de la liquidació de comptes de 2021 i del pressupost de lliure disposició de 2022, van ser aprovats.

El membre emèrit de la SFCS, senyor Josep Maria Casasús, va fer el balanç de la primera etapa de la revista Catalan Social Sciences Review, i la vicepresidenta de la Secció, senyora Josepa Cucó va presentar la proposta de renovació de la revista, que va ser aprovada.

El tema principal era la continuació dels “Informes breus sobre les Mutacions Socials de la COVID”, la senyora Maria Corominas, membre numerària de la Secció i vicepresidenta de l’IEC presentava “COVID-19 i Comunicació a Catalunya: Accentuació de tendències”; la membre numerària, senyora Joana Maria Seguí, va oferir un resum del capítol que ha realitzat conjuntament amb els senyors Josep Vicent Boira i Oriol Nel·lo, també membres numeraris de la Secció que portava per títol “Els impactes de la COVID-19 a la mobilitat a Catalunya, Illes Balears i País Valencià” i per últim el senyor Albert Moncusí, membre numerari de la Secció, oferia “Els moviments urbans enfront de la COVID-19: El cas de València”.

Ple de la SFCS de 23 de març de 2022

En el Ple de la Secció de març es va presentar una candidatura de membre corresponent de l’Alguer. la responsable de publicacions del Consell de Govern de la Secció va explicar la proposta sobre la nova etapa de la revista Catalan Social Sciences Review i el procés mitjançant el qual es va arribar a ella.

El  membre de la SFCS Ferran Requejo i Coll va oferir el seu comentari expert sobre la guerra d’Ucraïna i el tema principal del Ple fou a càrrec del membre corresponent Carlos Ulisses Moulines Castellví que va presentar el seu assaig “Quin és l’autèntic valor de la ciència?“.