Plens

Ple de la SFCS del 19 d’octubre de 2022

En el marc del Ple ordinari de la SFCS d’octubre el senyor Joaquim Arnau va oferir l’obituari del membre corresponent de la Secció, senyor Christer Laurén. La vicepresidenta Josepa Cucó va compartir l’estat dels preparatius del ple extraordinari de València de febrer. Els senyors Josep González-Agàpito i Bernat Sureda, directors del projecte sobre l’educació a Catalunya sota el franquisme van presentar els resultats de la recerca.

El tema principal era la comunicació “Canvi climàtic i conflicte social: El canvi social enllà dels límits del planeta i per què cal complementar l’anàlisi sistèmica amb les humanitats”, per Ernest García de la Universitat de València.

Ple de la SFCS del 21 de setembre de 2022

El el marc del Ple ordinari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de setembre es va obrir el termini per a presentar les propostes de projectes de recerca i publicacions a càrrec del pressupost de la Secció. El membre de la SFCS i representant de l’IEC al Consell Escolar de Catalunya, Xavier Besalú, va oferir l’informe del curs 2021-22 del Consell. El membre de la Secció i director de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), Jaume de Puig, va fer una presentació de la revista.

El tema principal fou la comunicació ”Amistat, gènere i participació social”, per Josepa Cucó