Nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

El passat 26 de juny va prendre possessió un nou Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Aquest nou equip està format per Jaume Guillamet Lloveras, president; Josepa Cucó i Giner, com a vicepresidenta; Andreu Domingo i Valls, com a secretari, i Xavier Besalú Costa, com a tresorer.

El nou Consell de Govern, format per membres que s’han incorporat a la SFCS en els darrers anys, té com a objectius: promoure l’activitat interdisciplinària dins la Secció i la col·laboració amb les altres Seccions de l’IEC; accentuar la presència pública de la SFCS; promoure la relació amb les societats filials de la Secció, i, pel que fa a les incorporacions de nous membres, promoure la paritat de gènere, el rejoveniment i la presència de més centres de recerca, universitats i territoris.

L’equip sortint, actiu des del 16 de gener de 2016, estava format per Maria Corominas i Piulats, presidenta; Josep M. Panareda Clopés, vicepresident; Maria Dolors Garcia Ramon, tresorera, i Joaquim Arnau Querol, secretari.