Presentació de l’Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI

L’increment de la diversitat i la desigualtat social, principals desafiaments per a la cohesió social a Catalunya” és la principal conclusió de l’Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI, promogut per la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i coordinat i dirigit per Salvador Cardús, membre d’aquesta Secció.

L’Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI ha estat coordinat i dirigit per Salvador Cardús, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i hi han intervingut deu investigadors i una vintena d’experts.

L’interès públic per la cohesió social ha anat guanyant importància a mesura que s’ha anat observant l’avenç recent i global dels processos de segmentació comunicativa, de polarització ideològica o de desigualtat econòmica, entre d’altres. Particularment, a Catalunya s’hi ha afegit la preocupació per l’ús polític que s’ha fet d’una suposada fragmentació de la societat catalana arran de la creixent demanda sobiranista.

És per totes aquestes raons que la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC va considerar oportú promoure l’elaboració d’un informe per tal que s’estudiés quina havia estat l’evolució d’aquesta cohesió en els primers vint anys del segle XXI a Catalunya. Aquest informe presenta una síntesi dels vuit treballs duts a terme pels autors, la versió completa dels quals es pot consultar aquí.

L’estudi es va presentar dijous 8 d’octubre i hi va intervenir el president de l’IEC, Joandomènec Ros, i dels seus autors. El director del projecte, Salvador Cardús va explicar en què ha consistit la recerca i Guillem López Casasnovas, Andreu Domingo i Marc Guinjoan hi han afegit unes reflexions sobre l’impacte de la COVID-19 en la cohesió.

Podeu veure la presentació íntegra aquí