Recerca

La Secció de Filosofia i Ciències Socials promou diversos projectes de recerca, que abasten diverses àrees, alguns dirigits per membres de la Secció.

Podeu consultar-los a l’apartat de Recerca de l’IEC.